Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een methode waarbij uitgegaan wordt van de leertheorie. Het basisidee hiervan is dat gedrag aangeleerd is en ook weer afgeleerd kan worden. Er is een uitgebreide wetenschappelijke grondslag voor dit uitgangspunt.

Bij cognitieve gedragstherapie gaat het in het kort vooral om de samenhang tussen denken, voelen en doen. Vaak hebben mensen gedachten die zorgen dat ze zich niet prettig voelen. Het negatieve gevoel draagt er toe bij dat ze zich gedragen op een onwenselijke of zelfs schadelijke wijze. Soms gaat het niet om zomaar gedachten, maar om nare herinneringen, die een grote invloed op het welbevinden en op het gedrag kunnen hebben.

De cognitieve gedragstherapie pakt het probleem aan bij een van de aangrijpingspunten in gedachten, gevoelens of gedrag.

Klik op één van de methoden voor meer informatie: EMDR, Mindfulness en ACT, Schematherapie.

Cognitieve technieken zijn diverse technieken waarmee mensen kritisch leren kijken naar hun eigen gedachten en vervolgens hun gevoelens en hun handelen.

Onder andere het onder de loep nemen van de eigen gedachten, de geloofwaardigheid ervan opsporen en alternatieve gedachten formuleren komen aan bod. Maar het woordje “cognitief” is in dit verband wat misleidend: het lijkt te verwijzen naar alleen het verstand. Deze therapie richt zich echter ook op emoties, juist omdat gedachten en emoties vaak aan elkaar gekoppeld zijn, en omdat de negatieve emoties (of: het weghouden van emoties) vaak juist problematisch zijn voor de cliënt en/of zijn sociale omgeving.

Eén therapiesessie duurt 60 minuten. De therapie kan kortdurend zijn, d.w.z. 5 tot 12 gesprekken, maar er kan ook meer tijd nodig zijn. Dit wordt samen met jou bepaald. Natuurlijk stem ik met jou af welk soort therapie bij jou past.

De therapie vindt niet alleen plaats gedurende de therapiesessies, maar ook thuis. In overleg kan huiswerk meegegeven worden in de vorm van gedragsoefeningen of registraties.