Schematherapie

Schematherapie is een therapievorm die vaak wordt toegepast bij hardnekkige patronen in de persoonlijkheidsstructuur. Dit kan van toepassing zijn bij mensen die in hun kindertijd een (duidelijk of minder duidelijk) tekort hebben ervaren in hun basisbehoeften, bijvoorbeeld veiligheid, emotionele nabijheid, liefde, verzorging, mogen zijn wie je bent, ontwikkelingsmogelijkheden. Hierdoor zijn ze de wereld en zichzelf gaan beschouwen door een bepaalde bril die niet gunstig is geweest voor hun ontwikkeling. Scheefgroei in de persoonlijkheid en vastgeroeste gedragspatronen die uiteindelijk schadelijk zijn zijn hiervan het gevolg. Schematherapie brengt dit allemaal in kaart en werkt in via de emotionele ervaring, zodat voelbaar wordt waar de pijn zit en waar de heling plaats moet vinden. Zie www.schematherapie.nl.