Tarieven zakelijk

Tarieven 2023 zakelijk

Pakketten psychologische zorgtrajecten op maat voor (medewerkers van) bedrijven. Neem contact op voor een offerte: tel. 06 51669125 of
mail info@psychologenpraktijkwezep.nl.
In het behandeltraject komen de volgende fases aan bod:
1. Intake, opstellen anamnese en opstellen behandeldoelen.
2. Bespreking behandelplan met cliënt.
3. Voeren van behandelgesprekken. Doorgaans zal dit met een interval van twee weken zijn, zodat cliënt aan de slag kan met wat behandeld wordt in het gesprek.
4. Terugvalpreventieplan maken met cliënt. Ondersteuning bij re-integratie.
5. Zo nodig, altijd in overleg met/met toestemming van cliënt, zal een gesprek gevoerd worden met hem en de leidinggevende of de doelen zijn behaald en of er nog aandachtspunten zijn voor wat betreft het werk. Zo ja, welke afspraken er verder nodig zijn om tot duurzaam herstel te komen. Zo nodig, eveneens in overleg met cliënt, zal er contact zijn met de bedrijfsarts of andere betrokkenen.