EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een effectieve, vaak kortdurende therapie voor het verwerken van akelige, traumatische herinneringen. Na een fase van onderzoek wordt er een informatieverwerkingsproces in de hersenen op gang gebracht door middel van oogbewegingen of tikjes die via een koptelefoon worden aangeboden. Zie ook www.emdr.nl voor meer informatie.