Mindfulness en ACT

Bij mindfulness gaat het om bewustwording en acceptatie van bepaalde (lichamelijke) gewaarwordingen. Het gaat er om stil te staan bij het hier en nu en te leven met wat het moment je brengt. Door het richten van de aandacht kan er rust ontstaan. Daardoor ervaart men kracht om problemen aan te kunnen en lasten lichter te maken.

ACT betekent Acceptance and Commitment Therapy. Mindfulness is ook een onderdeel van deze therapievorm. In deze therapie gaat het om het leren omgaan met (emotionele) pijn door te kunnen ervaren en omarmen dat het leven niet alleen draait om geluk en het nastreven daarvan, maar ook en misschien wel juist het overleven van tegenslag en het leven met tegenslag.