Oplossingsgerichte therapie

De oplossingsgerichte therapie gaat meer dan andere therapieën uit van de kracht die de mens heeft om eigen problemen op te lossen. De cliënt wordt uitgedaagd te overdenken welke oplossingen hij of zij zelf al voorhanden heeft. En natuurlijk om daar vervolgens mee aan de slag te gaan! Het resultaat is dat onvermoede bronnen worden aangeboord en dat geeft enorm veel voldoening en zelfvertrouwen.