Welkom bij

Psychologenpraktijk Wezep

Sinds 2008 heb ik mijn praktijk in Wezep. Op mijn site vind je zowel praktische als inhoudelijke informatie over de praktijk. Mocht je bepaalde informatie niet kunnen vinden, schroom dan niet mij te bellen, sms’en, appen of mailen! Als mijn telefoon uitstaat kun je een voicemailberichtje inspreken en ik bel je later terug.

Ben je psycholoog en in opleiding tot CGT’er? Zoek je een supervisor, neem gerust contact op!

06 51669125

Over mij

Mijn naam is Sieja Lamfers en ik ben geboren in 1964. Ik woon sinds 2002 in Wezep met mijn gezin.

Ik heb psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben GZ-psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut VGCt®, supervisor VGCt® en EMDR-therapeut (enkelvoudig en complex trauma). Daarnaast ben ik Revalidatie- en arbeidsspecialist, Basistherapeut EFT Relatietherapie en Schematherapeut.

Mijn specialismen:
–  traumaverwerking, onder andere in verband met seksueel misbruik.
–  revalidatie, o.a. in verband met chronische en onverklaarde lichamelijke klachten.
–  relatietherapie
– schematherapie

Voor psychologen in opleiding tot cognitief gedragstherapeut: ik ben supervisor VGCt. Neem gerust contact op voor info!

Ik zie elk mens als een individu dat zich bevindt binnen zijn eigen omgeving (systeem). Ik werk op maat. Ik vind het belangrijk aan te sluiten bij de hulpvraag. Daarbij wil ik kortdurend werken als dat mogelijk is, geen problemen ‘zoeken’ waar ze niet zijn, maar wel ‘dieper’ kunnen gaan als dat gewenst is. Levensvragen en zingeving kunnen aan bod komen waar nodig. Ik ga er van uit dat mensen een grote mate van flexibiliteit en zelfsturend/helend vermogen hebben en ik zal moeite doen juist deze ‘gezonde’ kant aan te spreken.

Daarbij heb ik ervaring met mensen van verschillende leeftijd, afkomst, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging en achtergrond.

Werkwijze

Methoden die ik gebruik zijn de cognitieve gedragstherapie, EMDR, ACT, schematherapie en relatietherapie EFT.

Psychologische behandeling gaat vooral via het gesprek, maar ik vind het belangrijk om ook ervaringsgericht te werken. Dat betekent dat ik in de praktijk naast gesprek ook oefeningen toepas. Dat kunnen zijn mindfulnessoefeningen, ACT-oefeningen, Schematherapie-oefeningen, ontspanningsoefeningen; maar ook gedragsexperimenten.

Ook kunnen we een rollenspel doen. Vaak is schrijftherapie aanvullend aan de gesprekken. Ik sluit daarin altijd aan bij jouw mogelijkheden en voorkeuren, maar zal ook met je bespreken of je bereid bent iets nieuws te proberen.

Het is van het grootste belang dat je je ook buiten de therapiesessies bezighoudt met de therapie, sterker nog: jouw vooruitgang is er afhankelijk van. Soms betekent dit dat je thuis nadenkt over wat er besproken is. Ook kan het wenselijk zijn om een (beperkte of uitgebreidere) huiswerkopdracht te doen. Een huiswerkopdracht kan bijvoorbeeld zijn: Houd gedurende een week bij op welke momenten je je somber voelt. Wat gebeurt er vooraf en tijdens de sombere periodes?

Een huiswerkopdracht kan ook zijn: denk eens na over de vraag wat je positieve eigenschappen van jezelf vindt.

Of een huiswerkopdracht kan zijn om de ontspanningsoefening die je hebt aangeleerd thuis dagelijks te gaan doen.

De bedoeling is om positieve verandering in je beleving en je gedrag te bewerkstelligen!

Aangesloten bij

Mijn aanpak

Informatiefase

Je kunt je telefonisch, via app of mail aanmelden. Als je eerst nog informatie wilt sta ik je graag te woord. Ik kan je informeren over de vergoeding door je zorgverzekeraar. Besloten om door te gaan? Vraag een verwijsbrief bij je huisarts of specialist. Maak een afspraak met mij voor een intakegesprek.

Intakefase

Per mail krijg je een bevestiging van het intakegesprek en de behandelvoorwaarden. Een intakegesprek bestaat uit een interview van 90 minuten waarin jij mij informatie geeft over jezelf en de klachten/problemen waar je mijn hulp voor nodig hebt. Ik vorm mij een beeld en overleg met jou over de best passende aanpak.    

Behandelfase

In overleg beslissen we over de therapievorm, de frequentie en een schatting van het aantal sessies. Ik werk zoveel mogelijk op maat. We zullen regelmatig evalueren en afstemmen. De behandeling wordt afgerond als je zelf weer verder kunt. Soms is een doorverwijzing nodig.

Tarieven particulier

Vanaf februari 2023 hanteer ik de NZA-tarieven voor verzekerde zorg. Ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars. Je krijgt dan meestal tussen de 65 en 90% van de therapiekosten vergoed. Ook dien je eerst je eigen risico te betalen voordat de zorgverzekeraar tot vergoeding overgaat (wettelijk €385,- per jaar).

Voor meer informatie kun je mij benaderen.

De meeste consulten vallen onder de volgende tarieven (2024):

Intake (90 minuten) € 274,01
Consult (45 minuten) € 135,89

Soms duren behandelsessies (consulten) langer en er hangt dan vanzelfsprekend ook een hoger tarief aan. Soms zal ik meer tijd nodig hebben voor diagnostiek (intake en eventueel diagnostiek daarna), en ook dat zal dan voor een hoger tarief zijn. Voor een overzicht van alle tarieven kun je contact opnemen.

Als de therapie niet vergoed wordt kan ik je wellicht helpen een andere vorm van financiering te zoeken of een betalingsregeling treffen. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. Ook bij andere vragen kun je contact met mij opnemen.

Tarieven zakelijk

Pakketten psychologische zorgtrajecten op maat voor (medewerkers van) bedrijven. Neem contact op voor een offerte: tel. 06 51669125 of
mail info@psychologenpraktijkwezep.nl.
In het behandeltraject komen de volgende fases aan bod:

  1. Intake, opstellen anamnese en opstellen behandeldoelen.
  2. Bespreking behandelplan met cliënt.
  3. Voeren van behandelgesprekken. Doorgaans zal dit met een interval van twee weken zijn, zodat cliënt aan de slag kan met wat behandeld wordt in het gesprek.
  4. Terugvalpreventieplan maken met cliënt. Ondersteuning bij re-integratie.
  5. Zo nodig, altijd in overleg met/met toestemming van cliënt, zal een gesprek gevoerd worden met hem en de leidinggevende of de doelen zijn behaald en of er nog aandachtspunten zijn voor wat betreft het werk. Zo ja, welke afspraken er verder nodig zijn om tot duurzaam herstel te komen. Zo nodig, eveneens in overleg met cliënt, zal er contact zijn met de bedrijfsarts of andere betrokkenen.

Gesprek inplannen?

Reviews

Ik heb mijn behandeltijd als zeer prettig ervaren. Dit vooral omdat de grote hamvraag “Waarom voel ik me vaak niet fijn?” al snel beantwoord was. Heel zwart-wit gezien deed ik dat zelf. Door negatief denken, perfectionisme, malen, de lat te hoog leggen enz. Los daarvan was het ook heel fijn om mijn hart te kunnen luchten bij iemand die geen oordeel velt, echt naar me luistert en me door haar kennis en ervaring met een goed gevoel en vertrouwen in de toekomst naar huis laat gaan. Sieja, bedankt voor alles!

Mijn EMDR traject bij Sieja heb ik als zeer waardevol ervaren. Verschillende stenen, die ik al jaren en iedere dag met me meedroeg in mijn rugzak, heb ik met Sieja uit mijn rugzak kunnen halen. Samen hebben we naar de stenen gekeken en heb ik verdriet kunnen voelen, wat ik eerder niet durfde toe te laten. Die stenen heb ik naast me neer kunnen leggen. Ik loop nu letterlijk en figuurlijk rechter op en kan mijn grenzen beter aangeven. Hierdoor blijf ik een blijer persoon voor mezelf en mensen om me heen.

Mw. Lamfers is een prettig persoon die mij heel goed geholpen heeft, zij luistert goed en gaf mij handvatten waar ik verder mee kom. Ze is invoelend en een echt mensen mens.

Nieuws

Locaties

Maandag en dinsdag werk ik in de praktijk; woensdag en donderdag ben ik bij de Akker fysio, waar ik samenwerk in een multidisciplinair team Brein in Beweging. Er is dus ook een kort lijntje met (psychosomatisch) fysiotherapeuten, psychomotorisch therapeuten, een diëtiste, maatschappelijk werker en een ergotherapeut.

Nieuwe cliënten

3 januari 2024: er is weer plaats voor nieuwe cliënten.

8 maart 2024: momenteel is er een wachttijd van ca. 8 weken na aanmelding.

Contact